to drivel, or drop saliva; as, the child drools

listen to the pronunciation of to drivel, or drop saliva; as, the child drools
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to drivel, or drop saliva; as, the child drools в Английский Язык Турецкий язык словарь

drool
saçmalamak
drool
aşırı memnuniyet belirtmek
drool
salyası akmak
drool
zırva
drool
saçmalık
drool
(deyim) saçma zırva
drool
salya
drool
{i} saçma sapan söz
drool
ağzının suyu akmak
drool
{f} saçma sapan konuş
drool
saçma sapan
drool
{f} ağzı sulanmak
drool
saçmala/ağzı sulan
drool
saçma sapan konuşmak
Английский Язык - Английский Язык
drool
to drivel, or drop saliva; as, the child drools
Избранное