to drive or thrust by pressure, to force in a certain direction

listen to the pronunciation of to drive or thrust by pressure, to force in a certain direction
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to drive or thrust by pressure, to force in a certain direction в Английский Язык Турецкий язык словарь

press
bastırmak
press
(Otomotiv) kalıp
press
sıkıp suyunu çıkarmak
press
yazılı basın
press
basın yayın
press
çabuklaştırmak
press
toplanmak
press
bası

Basın onun özel hayatıyla ilgileniyor. - The press is interested in his private life.

Kan basıncı sabitlenemez. - The blood pressure can't be determined.

press
makine

Makineyi çalıştırmak için bu butona basın. - Press this button to start the machine.

press
{f} bas

O biraz daha uzun kalmam için bana baskı yaptı. - He pressed me to stay a little longer.

Basın onun özel hayatıyla ilgileniyor. - The press is interested in his private life.

press
basım
press
{i} basın

Oda basın konferansının başlamasını bekleyen muhabirlerle tıka basa doluydu. - The room was jam-packed with reporters waiting for the press conference to begin.

Basın onun özel hayatıyla ilgileniyor. - The press is interested in his private life.

press
bahriye hizmetine zorlamak
press
{f} bastır

Dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı. - She pressed her lips firmly together.

Kolun üstüne bastırınız. - Press down on the lever.

press
press baskı yap/bastır
press
{i} sıkacak
press
{i} matbaa makinesi
press
{i} basın, medya
press
{i} zorla askere alma
Английский Язык - Английский Язык
press

to press a crowd back.

to drive or thrust by pressure, to force in a certain direction

    Расстановка переносов

    to drive or thrust by pressure, to force in a cer·tain di·rec·tion

    Произношение

    Слово дня

    dissert
Избранное