to draw back; to withdraw

listen to the pronunciation of to draw back; to withdraw
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to draw back; to withdraw в Английский Язык Турецкий язык словарь

revoke
hükümsüz kılmak
revoke
geri çekmek
revoke
(Kanun) rücu etmek
revoke
iptal etmek
revoke
kaldırmak
revoke
{f} geri al
revoke
feshetmek
revoke
(izin/yasa/karar/vb.) geri almak
revoke
{i} geri alma
revoke
(fiil) yürürlükten kaldırmak, geri almak, iptal etmek, yerdeki kâğıttan oynamamak, rönons yapmak
revoke
iptal et

Lisansımı iptal ettirdim. - I got my license revoked.

Gerçekten ehliyetini iptal ettirecek misin? - Are you really going to get your license revoked?

revoke
{f} yerdeki kâğıttan oynamamak
revoke
{f} geri almak
revoke
sözünü geri almak
revoke
kurallara aykırı olarak aynı renkten kâğıt oynamamak
revoke
{f} rönons yapmak
revoke
aynı renkten kağıt oynamayış
Английский Язык - Английский Язык
revoke
shrink
to draw back; to withdraw
Избранное