to drag an item using the right mouse button

listen to the pronunciation of to drag an item using the right mouse button
Английский Язык - Английский Язык
right-drag
to drag an item using the right mouse button

  Расстановка переносов

  to drag an i·tem us·ing the right mouse but·ton

  Турецкое произношение

  tı dräg ın aytım yuzîng dhi rayt maus bʌtın

  Произношение

  /tə ˈdrag ən ˈītəm ˈyo͞ozəɴɢ ᴛʜē ˈrīt ˈmous ˈbətən/ /tə ˈdræɡ ən ˈaɪtəm ˈjuːzɪŋ ðiː ˈraɪt ˈmaʊs ˈbʌtən/

  Слово дня

  brusque
Избранное