to disregard or pay little attention to something

listen to the pronunciation of to disregard or pay little attention to something
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to disregard or pay little attention to something в Английский Язык Турецкий язык словарь

neglect
ihmal

Tom görevini ihmal etmekle suçlandı. - Tom was accused of neglecting his duty.

Fakat onun uyarısını ihmal edemem. - I cannot, however, neglect his warning.

neglect
{f} ihmal etmek

O, görevini ihmal etmekle suçlandı. - He was blamed for neglect of duty.

Tom görevini ihmal etmekle suçlandı. - Tom was accused of neglecting his duty.

neglect
{f} aldırmamak
neglect
{f} ihmal etmek, savsaklamak, boşlamak
neglect
aldırmama
neglect
savsaklama
neglect
{f} ihmal et

O görevlerini ihmal etti. - He neglected his duties.

Tom işini ihmal etti. - Tom neglected his work.

neglect
savsaklamak
neglect
boşlama
neglect
yapmayı unutmak
neglect
(fiil) aldırmamak, asmak, boşlamak, ihmal etmek, unutmak
neglect
ihmal et,v.ihmal et: n.ihmal
neglect
{f} unutmak
neglect
{i} bakımsızlık

Ev bakımsızlık belirtileri gösteriyor. - The house shows signs of neglect.

neglect
{f} bakmamak, aldırmamak
neglect
{i} bakmama, aldırmama
neglect
savsak kayıtsız
neglect
neglectfully : ihmal edercesine
Английский Язык - Английский Язык
neglect
to disregard or pay little attention to something

  Расстановка переносов

  to dis·re·gard or pay lit·tle at·ten·tion to some·thing

  Турецкое произношение

  tı dîsrîgärd ır pey lîtıl ıtenşın tı sʌmthîng

  Произношение

  /tə ˌdəsrəˈgärd ər ˈpā ˈlətəl əˈtensʜən tə ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /tə ˌdɪsrɪˈɡɑːrd ɜr ˈpeɪ ˈlɪtəl əˈtɛnʃən tə ˈsʌmθɪŋ/

  Слово дня

  moratorium
Избранное