to deride, mimic, tantalize, deceive

listen to the pronunciation of to deride, mimic, tantalize, deceive
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to deride, mimic, tantalize, deceive в Английский Язык Турецкий язык словарь

mock
{i} taklit

Sonuç olarak, o teknik olarak doğru bir şey alır ama esasen o bir taklittir. - As a result, he gets something which technically is correct, but in its essence is just a mockery.

Taklit aptalların yiyeceğidir. - Mockery is the food of fools.

mock
{i} alay

Kör bir insanla alay etmek acımasızcadır. - It is cruel to mock a blind man.

Çocuk, korkak olduğu için, arkadaşıyla alay etti. - The boy mocked his friend for being a coward.

mock
sahte şey
mock
{i} alay konusu
mock
{f} ile alay etmek
mock
eğlenmek
mock
sahte
mock
lağlağı
mock
istihza
mock
yapmacık
mock
{f} alay etmek

Kör bir insanla alay etmek acımasızcadır. - It is cruel to mock a blind man.

mock
Philadelphus cotonarius
mock
alay edilecek şey
mock
{s} kalp
mock
maskarallk
mock
(isim) alay, alay konusu, taklit, maskaralık
mock
mock sun güneşe yakın ve karşı tarafta görulen güneş aksı yalancı güneş
mock
{f} taklit etmek
mock
{i} alay, eğlenme
Английский Язык - Английский Язык
{v} mock
to deride, mimic, tantalize, deceive
Избранное