to deprive of virile or procreative power; to castrate; to geld

listen to the pronunciation of to deprive of virile or procreative power; to castrate; to geld
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to deprive of virile or procreative power; to castrate; to geld в Английский Язык Турецкий язык словарь

emasculate
hadım edilmiş
emasculate
iğdiş edilmiş
emasculate
hadım etmek
emasculate
kuvvetten kesilmiş
emasculate
kuvvetten düşür
emasculate
enemek
emasculate
(bazı kısımları çıkararak veya sansür ederek) (bir yazıyı) kuşa çevirmek/benzetmek
emasculate
{f} bozmak
emasculate
{f} fakirleştirmek (dil)
emasculate
{f} iğdiş etmek
emasculate
{f} (bazı kısımları çıkararak veya sansür ederek) (bir yazıyı) kuşa
emasculate
{f} kuvvetten düşürmek
emasculate
{f} hafifletmek
emasculate
{f} hadım etmek, enemek, burmak
emasculate
(fiil) hadım etmek, iğdiş etmek, hafifletmek, zayıflatmak, fakirleştirmek (dil), bozmak
Английский Язык - Английский Язык
emasculate
to deprive of virile or procreative power; to castrate; to geld

    Расстановка переносов

    to de·prive of vir·ile or pro·cre·a·tive power; to castrate; to geld

    Произношение

    Слово дня

    nevus
Избранное