to deprive of rational powers or of strength and courage

listen to the pronunciation of to deprive of rational powers or of strength and courage
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to deprive of rational powers or of strength and courage в Английский Язык Турецкий язык словарь

unman
insanlıktan çıkarmak
unman
erkeklikten çıkarmak
unman
insanlıktan çıkar
unman
kısırlaştırmak
unman
{f} cesaretini kırmak
unman
{f} kadın gibi ağlatmak
unman
{f} kısırlaştırmak (erkek)
unman
adamsız bırakmak
unman
{f} hadım etmek
unman
{f} yumuşatmak
unman
{f} sinirini bozmak
unman
kuvvetten mahrum etmek
Английский Язык - Английский Язык
{v} unman
to deprive of rational powers or of strength and courage

  Расстановка переносов

  to de·prive of ra·tion·al powers or of strength and cour·age

  Турецкое произношение

  tı dîprayv ıv räşnıl pauırz ır ıv strengkth ınd kırıc

  Произношение

  /tə dəˈprīv əv ˈrasʜnəl ˈpouərz ər əv ˈstreɴɢkᴛʜ ənd ˈkərəʤ/ /tə dɪˈpraɪv əv ˈræʃnəl ˈpaʊɜrz ɜr əv ˈstrɛŋkθ ənd ˈkɜrəʤ/

  Слово дня

  carrageen
Избранное