to deprive (of)

listen to the pronunciation of to deprive (of)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to deprive (of) в Английский Язык Турецкий язык словарь

rob
soymak

Bu, bankayı soymak için iyi bir zaman. - This is a good time to rob the bank.

Tom bankayı soymak için Mary ile bir planı tartıştı. - Tom discussed with Mary a plan to rob the bank.

rob
{f} soygun yapmak
rob
(Arılık) yağmalamak
rob
soy

Soygunun suç ortağı olarak tutuklandı. - He was arrested as an accessory to the robbery.

Onun soygunla ilgili yapacak bir şeyi var. - He has something to do with the robbery.

rob
çalmak
deprive (of)
(Of) mahrum
rob
başkasının para veya eşyasını alıp soymak
rob
{f} yağmalamak, talan etmek
rob
{f} yoksun bırakmak
rob
adam soymak
rob
{f} soyup soğana çevirmek
rob
{f} zorla almak
rob
{f} hırsızlık yapmak
rob
rob Peter to pay Paul birine olan borcu ödemek için başkasının hakkını yemek
Английский Язык - Английский Язык
rob
to deprive (of)
Избранное