to demand continually that something happen or be done

listen to the pronunciation of to demand continually that something happen or be done
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to demand continually that something happen or be done в Английский Язык Турецкий язык словарь

insist
{f} ısrar etmek
insist
{f} üzerinde durmak
insist
{f} (on/upon) (-de) ısrar etmek, (-de) direnmek, (için) diretmek, (-de) ayak diremek, -i tutturmak: She insisted on buying the red dress
insist
asılmak
insist
israr etmek
insist
üstelemek
insist
dayatmak
insist
(on/upon ile) ısrar etmek
insist
ısrar et

Benim faturayı ödemem gerektiği konusunda ısrar etti. - She insisted that I should pay the bill.

Avukat müvekkilinin masumiyeti konusunda ısrar etti - The lawyer insisted on the client's innocence.

insist
insistence ısrar
insist
(fiil) dayatmak, ısrar etmek, tutturmak, ayak diremek, diretmek, üzerinde durmak, kararlı olmak
insist
zorlayıcı
insist
sebat
insist
{f} tutturmak
insist
{f} diretmek
insist
insistentısrar edici
insist
davasından vaz geçmemek
insist
{f} ayak diremek
Английский Язык - Английский Язык
insist
to demand continually that something happen or be done

  Расстановка переносов

  to de·mand con·ti·nu·al·ly that some·thing hap·pen or be done

  Турецкое произношение

  tı dîmänd kıntînyuli dhıt sʌmthîng häpın ır bi dʌn

  Произношение

  /tə dəˈmand kənˈtənyo͞olē ᴛʜət ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈhapən ər bē ˈdən/ /tə dɪˈmænd kənˈtɪnjuːliː ðət ˈsʌmθɪŋ ˈhæpən ɜr biː ˈdʌn/

  Слово дня

  prudential
Избранное