to deliver or purify from the influence of an evil spirit or demon

listen to the pronunciation of to deliver or purify from the influence of an evil spirit or demon
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to deliver or purify from the influence of an evil spirit or demon в Английский Язык Турецкий язык словарь

exorcise
okumakla çıkarmak cinlerden kurtarmak
exorcise
dualarla defetmek
exorcise
duayla çıkar
exorcise
{f} (cin, kötü ruh v.b.'ni) dualarla defetmek
exorcise
çağırmak exorcismi dualarla defetme böyle dua
exorcise
duayla çıkarmak
Английский Язык - Английский Язык
exorcise
to deliver or purify from the influence of an evil spirit or demon

  Расстановка переносов

  to de·li·ver or pu·ri·fy from the in·flu·ence of an e·vil Spir·it or de·mon

  Турецкое произношение

  tı dîlîvır ır pyûrıfay fırm dhi înfluıns ıv ın ivıl spîrıt ır dimın

  Произношение

  /tə dəˈləvər ər ˈpyo͝orəˌfī fərm ᴛʜē ˈənflo͞oəns əv ən ˈēvəl ˈspərət ər ˈdēmən/ /tə dɪˈlɪvɜr ɜr ˈpjʊrəˌfaɪ fɜrm ðiː ˈɪnfluːəns əv ən ˈiːvəl ˈspɪrət ɜr ˈdiːmən/

  Слово дня

  bimester
Избранное