to criticize or reprimand severely; to verbally discipline or punish

listen to the pronunciation of to criticize or reprimand severely; to verbally discipline or punish
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to criticize or reprimand severely; to verbally discipline or punish в Английский Язык Турецкий язык словарь

blast
{i} patlama, infilak
blast
ani rüzgar
blast
ötme (düdük vb)
blast
patlatma
blast
(Askeri) infilak basıncı
blast
soğuktan kavrulma
blast
gürültülü patlama
blast
infilak etmek
blast
kumlamak
blast
öldürmek
blast
{i} patlama

Soğuk hava patlaması evi sardı. - A blast of cold air swept through the house.

Patlama her şeyi tahrip etti. - The blast destroyed everything.

blast
{f} patlat

Kayaları patlatan işçiler gördük. - We saw laborers blasting rocks.

blast
(Askeri) BLAST, İNFİLAK BASINCI: 1. Bir patlamada veya roket yakıtı yanışında olduğu gibi hava veya sıvının bir merkezden çevreye doğru kısa ve hızlı hareketi. 2. Bu hareketle beraber oluşan basınç. Bu terim genellikle "patlama" yerine kullanılır, ancak bu iki terim tefrik edilebilir
blast
{f} beddua etmek
blast
{f} yıkmak
blast
blast,v.tahrip et: n.şiddetli rüzgar
blast
gürültülü eğlenti
blast
{i} patlayıcı miktarı
blast
{i} ötme (düdük vb.)
blast
{f} kavurmak (bitki)
Английский Язык - Английский Язык
blast

My manager suddenly blasted me yesterday for being a little late to work for five days in a row, because I was never getting myself up on time.

to criticize or reprimand severely; to verbally discipline or punish

    Расстановка переносов

    to cri·ti·cize or rep·ri·mand severely; to ver·bal·ly dis·ci·pline or pun·ish

    Произношение

    Слово дня

    llano
Избранное