to cover with earth or mold; to inter; to bury; sometimes with up

listen to the pronunciation of to cover with earth or mold; to inter; to bury; sometimes with up
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to cover with earth or mold; to inter; to bury; sometimes with up в Английский Язык Турецкий язык словарь

earth
toprak

Yaklaşık olarak dünya yüzeyinin üçte biri topraktır. - About one third of the earth's surface is land.

Yağmur sonrası topraktan gelen hoş kokuya petrikor denir. - The scent of earth after rain is called petrichor.

earth
(isim) yeryüzü, toprak, kara, yer, in
earth
şasi kablosu
earth
(Coğrafya) yerküresi
earth
(Jeoloji) yeryuvarı
earth
topraklama hattı
earth
(Otomotiv) elektrikte toprak
earth
hayvan ini
earth
yerküre

Yerküre gezegenlerden bir tanesidir. - The earth is one of the planets.

earth
yer

Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir. - In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.

Dünya hepimizin yaşadığı yerdir. - The earth is where we all live.

earth
dünya

Dünyayı korumanın önemini biliyorlar. - They know the importance of protecting the earth.

Dünya'nın Ay'dan görüntüsü, 20. yüzyılın ikonik resimlerinden birisidir. - The view of the Earth from the Moon is one of the iconic images of the 20th century.

earth
toprak hattı
earth
doğa

Dünyanın ayı doğal bir uydudur. - The earth's moon is a natural satellite.

Depremler ve seller doğal felaketlerdir. - Earthquakes and floods are natural disasters.

earth
toprakla

Tohumları biraz toprakla örtün. - Cover the seeds with a little earth.

earth
toprak,v.toprakla: n.yeryüzü
earth
in/toprak/dünya
earth
(Tıp) Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler
earth
{i} in
Английский Язык - Английский Язык
earth
to cover with earth or mold; to inter; to bury; sometimes with up

    Расстановка переносов

    to co·ver with earth or mold; to inter; to bury; some·times with up

    Произношение

    Слово дня

    zabernism
Избранное