to continue to exist

listen to the pronunciation of to continue to exist
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to continue to exist в Английский Язык Турецкий язык словарь

persist
ısrar etmek

Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir. - To err is human, but to persist in error is diabolical.

persist
üstelemek
persist
sürüp gitmek
persist
israr etmek
persist
üzerine düşmek
persist
vazgeçmemek
persist
devamlı olarak
persist
sürmek
persist
devam etmek
persist
ısrar et

O, orjinal planını başarıyla tamamlamakta ısrar etti. - He persisted in accomplishing his original plan.

Bayan böyle eski moda bir gömlek giymekte ısrar etti. - The lady persisted in wearing such an old-fashioned shirt.

persist
(fiil) sürmek, devam etmek, sürdürmek, ısrar etmek, sebat etmek, inat etmek
persist
{f} in -de ısrar etmek, -de ayak diremek, -de inat etmek
persist
devamlı

Burada devamlı bir ağrı var. - I have a persistent pain here.

persist
{f} sebat etmek
persist
{f} inat etmek
persist
persistent ısrar eden
persist
persistencei sebat
persist
üzerinde durarak
persist
üzerinde durmak
Английский Язык - Английский Язык
persist
to continue to exist

  Расстановка переносов

  to con·tin·ue to ex·ist

  Турецкое произношение

  tı kıntînyu tı îgzîst

  Произношение

  /tə kənˈtənyo͞o tə əgˈzəst/ /tə kənˈtɪnjuː tə ɪɡˈzɪst/

  Слово дня

  ranine
Избранное