to continue steadfast against opposition

listen to the pronunciation of to continue steadfast against opposition
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to continue steadfast against opposition в Английский Язык Турецкий язык словарь

persist
ısrar etmek

Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir. - To err is human, but to persist in error is diabolical.

persist
üstelemek
persist
sürüp gitmek
persist
israr etmek
persist
üzerine düşmek
persist
vazgeçmemek
persist
devamlı olarak
persist
sürmek
persist
devam etmek
persist
ısrar et

Çocuk fikrinde ısrar etti. - The boy persisted in his opinion.

Bayan böyle eski moda bir gömlek giymekte ısrar etti. - The lady persisted in wearing such an old-fashioned shirt.

persist
(fiil) sürmek, devam etmek, sürdürmek, ısrar etmek, sebat etmek, inat etmek
persist
{f} in -de ısrar etmek, -de ayak diremek, -de inat etmek
persist
devamlı

Burada devamlı bir ağrı var. - I have a persistent pain here.

persist
{f} sebat etmek
persist
{f} inat etmek
persist
persistent ısrar eden
persist
persistencei sebat
persist
üzerinde durarak
persist
üzerinde durmak
Английский Язык - Английский Язык
persist
to continue steadfast against opposition

  Расстановка переносов

  to con·tin·ue stead·fast a·gainst op·po·si·tion

  Турецкое произношение

  tı kıntînyu stedfäst ıgenst äpızîşın

  Произношение

  /tə kənˈtənyo͞o ˈstedˌfast əˈgenst ˌäpəˈzəsʜən/ /tə kənˈtɪnjuː ˈstɛdˌfæst əˈɡɛnst ˌɑːpəˈzɪʃən/

  Слово дня

  anaphora
Избранное