to constitute in amount or portion

listen to the pronunciation of to constitute in amount or portion
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to constitute in amount or portion в Английский Язык Турецкий язык словарь

account for
{f} sorumlu olmak
account for
açıklama getirmek
account for
{f} sebebi olmak
account for
(Fiili Deyim ) açıklamak , hesabını vermek
account for
tekabül etmek
account for
anlatmak
account for
nedenini açıklamak
account for
-i açıklamak
account for
izah etmek
account for
izahat vermek
account for
açıklamak
account for
hesap ver

Ben olay için hesap vereceğim. - I will account for the incident.

account for
sebebi belirtmek
account for
hesap vermek
account for
-den oluşmak

The Internet can lower distribution costs, which account for at least 15% of the final price of a vehicle - İnternet dağıtım maliyetleri düşürülebilir ki o maliyetler bir taşıyıcının nihai değerinin en az %15'inden oluşur.

Английский Язык - Английский Язык
account for

German speakers accounted for 37% of the population.

to constitute in amount or portion

  Расстановка переносов

  to con·sti·tute in a·mount or por·tion

  Турецкое произношение

  tı känstıtut în ımaunt ır pôrşın

  Произношение

  /tə ˈkänstəˌto͞ot ən əˈmount ər ˈpôrsʜən/ /tə ˈkɑːnstəˌtuːt ɪn əˈmaʊnt ɜr ˈpɔːrʃən/

  Слово дня

  woolly
Избранное