to compose or arrange orchestral music for a dramatic performance

listen to the pronunciation of to compose or arrange orchestral music for a dramatic performance
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to compose or arrange orchestral music for a dramatic performance в Английский Язык Турецкий язык словарь

orchestrate
{f} planlamak, düzenlemek
orchestrate
orkestra için müzik parçası yaz
orchestrate
istediği sonucu alabilmek için çok dikkatli olarak bir olayı planlamak
orchestrate
{f} orkestraya uyarlamak
orchestrate
{f} orkestra için bestelemek
orchestrate
{f} orkestra için müzik parçası yazmak
orchestrate
{f} en iyi sonucu alacak şekilde ayarlamak
Английский Язык - Английский Язык
orchestrate
to compose or arrange orchestral music for a dramatic performance

  Расстановка переносов

  to com·pose or ar·range or·ches·tral mu·sic for a dra·ma·tic per·for·mance

  Турецкое произношение

  tı kımpōz ır ıreync ôrkestrıl myuzîk fôr ı drımätîk pırfôrmıns

  Произношение

  /tə kəmˈpōz ər ərˈānʤ ôrˈkestrəl ˈmyo͞ozək ˈfôr ə drəˈmatək pərˈfôrməns/ /tə kəmˈpoʊz ɜr ɜrˈeɪnʤ ɔːrˈkɛstrəl ˈmjuːzɪk ˈfɔːr ə drəˈmætɪk pɜrˈfɔːrməns/

  Слово дня

  dreary
Избранное