to cause to lose orientation or direction

listen to the pronunciation of to cause to lose orientation or direction
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to cause to lose orientation or direction в Английский Язык Турецкий язык словарь

disorient
yolunu şaşırtmak
disorient
zihnini karıştır
disorient
{f} şaşırtmak
disorient
{f} kafasını karıştırmak
disorient
{f} yönünü şaşırtmak
disorient
{f} yolunu kaybettirmek
disorient
{f} zihnini karıştırmak
disorient
{f} (birinin) yolunu şaşırtmak
Английский Язык - Английский Язык
disorient
to cause to lose orientation or direction

  Расстановка переносов

  to cause to lose o·ri·en·ta·tion or di·rec·tion

  Турецкое произношение

  tı kôz tı luz ôrienteyşın ır dayrekşîn

  Произношение

  /tə ˈkôz tə ˈlo͞oz ˌôrēenˈtāsʜən ər dīˈreksʜən/ /tə ˈkɔːz tə ˈluːz ˌɔːriːɛnˈteɪʃən ɜr daɪˈrɛkʃɪn/

  Слово дня

  sansculotte
Избранное