to cause something to become much worse

listen to the pronunciation of to cause something to become much worse
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to cause something to become much worse в Английский Язык Турецкий язык словарь

poison
zehirlemek

Tom'u zehirlemek için birçok girişim vardı. - There have been many attempts to poison Tom.

poison
zehir

Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır. - Properly used, certain poisons will prove beneficial.

Mızrağın ucu, ölümcül bir zehire batırıldı. - The tip of the spear was dipped in a deadly poison.

poison
{i} zehir,zehir
poison
otalamak
poison
(Tıp) zehlr
poison
içki

Sami zehirli kapsülleri Leyla'nın içkisine boşalttı. - Sami emptied the poisonous capsules into Layla's drink.

Tom, Mary'nin içkisine zehir koydu. - Tom put poison in Mary's drink.

poison
{f} zehirle

Tom'un Mary'yi zehirlediğinden şüphe yok. - There's no doubt that Tom poisoned Mary.

O yediği kirpi balığından zehirlendi. - He was poisoned by the globefish he ate.

poison
{i} ağı
poison
sem
poison
ifsat etmek
poison
zehir içirmek
poison
(isim) zehir, ağı, aşı, içki
poison
{f} zehir katmak
poison
poison gas zehirli poison hemlock
poison
büyük baldıran
poison
(fiil) zehirlemek, zehir katmak, zehir vermek
poison
bozmak
poison
ya mahsus ve dokununca vücudu zehirleyen bir çeşit
Английский Язык - Английский Язык
poison

He poisoned the mood in the room with his non-stop criticism.

to cause something to become much worse

  Расстановка переносов

  to cause some·thing to be·come much worse

  Турецкое произношение

  tı kôz sʌmthîng tı bîkʌm mʌç wırs

  Произношение

  /tə ˈkôz ˈsəmᴛʜəɴɢ tə bəˈkəm ˈməʧ ˈwərs/ /tə ˈkɔːz ˈsʌmθɪŋ tə bɪˈkʌm ˈmʌʧ ˈwɜrs/

  Слово дня

  jubilee
Избранное