to cause astonishment, surprise or mystery

listen to the pronunciation of to cause astonishment, surprise or mystery
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to cause astonishment, surprise or mystery в Английский Язык Турецкий язык словарь

amaze
{f} şaşırtmak

Tom beni şaşırtmaktan asla vaz geçmez. - Tom never ceases to amaze me.

Sizin şefkatiniz beni şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor. - Your compassion never ceases to amaze me.

amaze
{f} afallatmak
amaze
şaşkınlık uyandırmak
amaze
şaşkına çevirmek
amaze
hayret uyandırmak
amaze
hayrette bırakmak
amaze
hayrete düşürmek
amaze
şaşırt

Onun ani istifası beni şaşırttı. - I was amazed at his abrupt resignation.

Onun akıllılığı sık sık beni şaşırtır. - Her cleverness often amazes me.

amaze
acayip amazingly şaşılacak surette
amaze
garip
amaze
hayret verici
amaze
{f} hayran bırakmak
amaze
amazing şaşırtıcı
amaze
amazement hayret
amaze
{f} hayret ettirmek
amaze
şaşkınlık

Tom şaşkınlık içinde izledi. - Tom watched in amazement.

İkimiz de şaşkınlık içinde gülümsedik. - We both smiled in amazement.

Английский Язык - Английский Язык
amaze
to cause astonishment, surprise or mystery

    Расстановка переносов

    to cause astonishment, sur·prise or mys·te·ry

    Произношение

    Слово дня

    testy
Избранное