to cancel an insurance policy before its maturity date

listen to the pronunciation of to cancel an insurance policy before its maturity date
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to cancel an insurance policy before its maturity date в Английский Язык Турецкий язык словарь

surrender
{f} pes etmek
surrender
{f} teslim etmek

Tom pasaportunu teslim etmek zorunda mıydı? - Did Tom have to surrender his passport?

surrender
{f} feragat etmek
surrender
{f} kendini bırakmak
surrender
vazgeçme

Hiç vazgeçme. Asla teslim olma. - Never give up. Never surrender.

Egemen sınıf yetkilerinden vazgeçmez. - The ruling class will not surrender its power.

surrender
{f} teslim ol

Meksikalılar teslim oldu. - The Mexicans surrendered.

O teslim olmak zorunda kalacaktı. - He would have to surrender.

surrender
teslim

Herold teslim olmayı kabul etti. - Herold agreed to surrender.

Meksikalılar teslim oldu. - The Mexicans surrendered.

surrender
{i} teslim etme

Tom pasaportunu teslim etmek zorunda mıydı? - Did Tom have to surrender his passport?

Polis silahını teslim etmesi için suçluyu ikna etti. - The police persuaded the criminal to surrender his weapon.

surrender
herhangi bir duygu ve fikrin esiri olmak
surrender
{i} feragat
surrender
{i} iade
surrender
{i} feragat; verme, bırakma, terk
surrender
{f} teslim etmek; teslim olmak
surrender
{f} bırakmak
surrender
(isim) vazgeçme, feragat, teslim, bırakma, teslim etme, teslim olma, iptal etme, iade
surrender
ümidini kesmek
surrender
surrender value sigorta poliçesi iptal edildiği takdirde poliçe sahibine verilecek para mi
Английский Язык - Английский Язык
surrender
to cancel an insurance policy before its maturity date

  Расстановка переносов

  to can·cel an insur·ance pol·i·cy be·fore its ma·tu·ri·ty date

  Турецкое произношение

  tı känsıl ın înşûrıns pälısi bîfôr îts mıtyûrîti deyt

  Произношение

  /tə ˈkansəl ən ənˈsʜo͝orəns ˈpäləsē bəˈfôr əts məˈtyo͝orətē ˈdāt/ /tə ˈkænsəl ən ɪnˈʃʊrəns ˈpɑːləsiː bɪˈfɔːr ɪts məˈtjʊrɪtiː ˈdeɪt/

  Слово дня

  analphabet
Избранное