to call on the telephone

listen to the pronunciation of to call on the telephone
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to call on the telephone в Английский Язык Турецкий язык словарь

call up
(Fiili Deyim ) 1- hatırlatmak 2- telefon etmek
call up
telefon etmek
call up
hatırlat
call up
hatırlatmak
call up
zeng vurmak
call up
alısünlemek
call up
hatirlat
call up
askere çağırmak
call up
silâh altına almak
call up
hayalinde canlandırmak
call up
gelmesini sağlamak
call up
getirtmek
call up
hatırlamak
call up
(Askeri) TELSİZ ÇAĞRI İŞARETİ: Bir telsiz istasyonunun başka bir istasyonla temas temin edebilmesi için kullanacağı işaretler grubu
Английский Язык - Английский Язык
call up
to call on the telephone

  Расстановка переносов

  to call on the te·le·phone

  Турецкое произношение

  tı kôl ôn dhi telıfōn

  Произношение

  /tə ˈkôl ˈôn ᴛʜē ˈteləˌfōn/ /tə ˈkɔːl ˈɔːn ðiː ˈtɛləˌfoʊn/

  Слово дня

  lavaliere
Избранное