to calculate or estimate a value

listen to the pronunciation of to calculate or estimate a value
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to calculate or estimate a value в Английский Язык Турецкий язык словарь

cost
{i} paha

Ben, ne pahasına olursa olsun onu başaracağım. - I will accomplish it at all costs.

İnsanlar genellikle kendi mahremiyetleri pahasına ünlü olurlar.. - People usually become famous at the cost of their privacy.

cost
{f} tutmak
cost
{f} -e mal olmak; (bir şeyin) fiyatı (belirli bir miktar) olmak: How much does this cost? Bunun fiyatı ne? It costs ten million
cost
{i} masraf

Masraf binlerce doları bulacak. - The cost will run into thousands of dollars.

O masraflı bir hataydı. - That was a costly mistake.

cost
{f} (cost)
cost
{f} neden olmak
cost
(Ticaret) mal bedeli
cost
maliyet oluşturmak
cost
(Bilgisayar) mlyt
cost
maliyet hesaplamak
cost
mal olmak

O kitap 3.000 yene mal olmaktadır. - That book costs 3,000 yen.

Yeni bir tablet bir servete mal olmaktadır. - The new tablet costs a fortune.

cost
yapmak

Bir gömlek yapmak kaça mal olur? - How much does it cost to make a T-shirt?

Köprü yapmak, maliyetin dışında, uzun sürecektir. - Apart from the cost, it will take long to build the bridge.

cost
maliyet

Kaçınılabilir maliyetleri kısmak istiyorum. - I want to cut down any avoidable costs.

Maliyeti ne kadar olursa olsun, milyoner sanat eserini alma konusunda ısrar etti. - The millionaire insisted on acquiring the masterpiece no matter how much it cost.

cost
(fiil) tutmak; neden olmak, mal olmak, etmek
cost
(isim) masraf, paha, maliyet, fiyat; zarar
cost
fiyat sigorta ve navlun
cost
mahkeme harcı
Английский Язык - Английский Язык
cost
to calculate or estimate a value

  Расстановка переносов

  to cal·cu·late or es·ti·mate a val·ue

  Турецкое произношение

  tı kälkyıleyt ır estımıt ı välyu

  Произношение

  /tə ˈkalkyəˌlāt ər ˈestəmət ə ˈvalyo͞o/ /tə ˈkælkjəˌleɪt ɜr ˈɛstəmət ə ˈvæljuː/

  Слово дня

  guillotine
Избранное