to break into crumbs or small pieces with the fingers; as, to crumb bread

listen to the pronunciation of to break into crumbs or small pieces with the fingers; as, to crumb bread
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to break into crumbs or small pieces with the fingers; as, to crumb bread в Английский Язык Турецкий язык словарь

crumb
{i} kırıntı

Bu çocuklar ördeklere ekmek kırıntıları attılar, onları gördüm. - These children threw the bread crumbs to the ducks, I saw them.

Neden her yerde kırıntılar var? - Why are there crumbs everywhere?

crumb
argo değersiz kimse
crumb
ekmek kırıntısı
crumb
çok az miktar
crumb
(Aİ) ciğeri beş para etmez adam
crumb
kırıntılarla süslemek sofradan kırıntıları toplamak
crumb
{f} ufalamak
crumb
{f} galetaya bulamak
crumb
{i} değersiz kimse
crumb
{i} parça, zerre
crumb
{i} ekmek içi
crumb
{i} zerre
Английский Язык - Английский Язык
crumb
to break into crumbs or small pieces with the fingers; as, to crumb bread

    Расстановка переносов

    to break in·to crumbs or small pieces with the fingers; as, to crumb bread

    Произношение

    Слово дня

    cothurnal
Избранное