to bray

listen to the pronunciation of to bray
Английский Язык - Турецкий язык
anırmak
anırma
anırır gibi bağırmak
dövmek havanda
dövmek
anırtı
anırmak
anır

Biz eşekler gibi anırıyoruz. - We are braying like donkeys.

Ben bir eşek gibi anıramam. Ben bir atım. - I cannot bray like a donkey. I'm a horse.

ez
ezmek
kulak tırmalayıcı ses
ezerek ufalamak
gürültülü ve hoşa gitmeyen sesler çıkarmak
{f} dövmek (havanda)
kulakları tırmalayan herhangi bir ses
Английский Язык - Английский Язык
to bray
Избранное