to behave in a flighty or mercurial way

listen to the pronunciation of to behave in a flighty or mercurial way
Английский Язык - Турецкий язык
hoppalık etmek
to behave in a flighty or mercurial way

  Расстановка переносов

  to be·have in a fligh·ty or mer·cu·ri·al way

  Турецкое произношение

  tı bîheyv în ı flayti ır mırkyûriıl wey

  Произношение

  /tə bəˈhāv ən ə ˈflītē ər mərˈkyo͝orēəl ˈwā/ /tə bɪˈheɪv ɪn ə ˈflaɪtiː ɜr mɜrˈkjʊriːəl ˈweɪ/

  Слово дня

  recto
Избранное