to become vapid, flat, or spiritless, as liquor

listen to the pronunciation of to become vapid, flat, or spiritless, as liquor
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to become vapid, flat, or spiritless, as liquor в Английский Язык Турецкий язык словарь

die
{f} ölmek

Asker zerre kadar ölmekten korkmuyordu. - The soldier was not in the least afraid to die.

Doğmak, evlenmek ve ölmek, her zaman para getirir. - Be born, get married, and die; always bring money.

die
metal kalıp
die
matris
die
göçüp gitmek
die
hakkın rahmetine kavuşmak
die
dünyaya gözlerini yummak
die
ahrete gitmek
die
kırılmak
die
mortoyu çekmek
die
ruhunu teslim etmek
die
çenesi atmak
die
{i} balyoz
die
{f} (ateş) sönmek
die
(Mühendislik) kalıp; pafta kalıbı (erkek diş açma aleti)
die
{i} kalıp, matris
die
{i} (çoğ. dice) oyun zarı
die
helâk olmak
die
{f} sıkılmak
die
ecel teri dökmek
die
bayılmak
Английский Язык - Английский Язык
die
to become vapid, flat, or spiritless, as liquor

    Расстановка переносов

    to be·come vapid, flat, or spiritless, as liq·uor

    Произношение

    Слово дня

    amative
Избранное