to become dissimilar or unlike

listen to the pronunciation of to become dissimilar or unlike
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to become dissimilar or unlike в Английский Язык Турецкий язык словарь

dissimilate
Bir maddeyi kendisini oluşturan ufak parçalarına ayırmak, bir bileşiği daha basit unsurlara parçalamak
dissimilate
(Tıp) Bir maddeyi knedisini oluşturan ufak parçalarına ayırmak, bir bileşiği daha basit unsurlara parçalamak
Английский Язык - Английский Язык
dissimilate
to become dissimilar or unlike

  Расстановка переносов

  to be·come dis·si·mi·lar or un·like

  Турецкое произношение

  tı bîkʌm dîssîmılır ır ınlayk

  Произношение

  /tə bəˈkəm dəˈssəmələr ər ənˈlīk/ /tə bɪˈkʌm dɪˈssɪməlɜr ɜr ənˈlaɪk/

  Слово дня

  vis major
Избранное