to be mindful of

listen to the pronunciation of to be mindful of
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to be mindful of в Английский Язык Турецкий язык словарь

care
{f} önem vermek
care
önemsemek
care
umursamak
care
aldırmak
care
{i} itina

Onu itinayla ambulansa kaldırdılar. - They lifted him carefully into the ambulance.

care
{i} özen

Özenle hazırladığım konuşmamı yaptım. - I gave my carefully prepared speech.

Her zaman çocuklarına özen gösterir. - She always takes care of her children.

care
{i} aldırış
be mindful of
dikkat etmek
be mindful of
hatırında tutmak
care
iplemek
mindful of
önemseyen
care
istemek
care
kaygı

Onun hiçbir kaygısı yok. - He is free from care.

Birkaç kişi kaygısız. - Few people are free from cares.

mindful of
i önemseyen
be mindful of
-i hatırında tutmak
be mindful of
-e dikkat etmek
care
{i} üzüntü

Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındılar. - Cares and worries were pervasive in her mind.

care
{i} yapılması gereken şey
care
{f} merak etmek
care
(Tıp) İhtimam, bakım
care
kaygı/ilgi/koruma/özen
care
{i} himaye
care
{i} merak

Beni gerçekten sevip sevmediğini merak ediyorum. - I wonder if you have ever really cared for me.

Merak etmeyin. Onunla ilgileneceğim. - Don't worry. I'll take care of that.

care
{f} kafaya takmak
care
{i} ilgi

İyi bir işçi her zaman aletleriyle ilgilenir. - A good workman always takes care of his tools.

O, yaşlı annesiyle ilgilenir. - She takes care of her old mother.

mindful of
-i önemseyen
Английский Язык - Английский Язык
care
be aware of, be conscious of, remember
to be mindful of

  Расстановка переносов

  to be mind·ful of

  Турецкое произношение

  tı bi mayndfıl ıv

  Произношение

  /tə bē ˈmīndfəl əv/ /tə biː ˈmaɪndfəl əv/

  Слово дня

  relucent
Избранное