to be knowing; to have understanding; to be dexterous in performance

listen to the pronunciation of to be knowing; to have understanding; to be dexterous in performance
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to be knowing; to have understanding; to be dexterous in performance в Английский Язык Турецкий язык словарь

skill
{i} beceriklilik
skill
(Askeri) YETENEK, BECERİ, MELEKE, USTALIK
skill
el alışkanlığı
skill
vasıf
skill
hüner
skill
marifet
skill
beceri

Bestenin bu bölümünün biraz gerçek beceriye ihtiyacı var.Bunun piyanoda nasıl çalınacağını öğrenmek uzun zamanımı aldı. - This part of the tune needs some real skill. It took me ages to learn how to play it on the piano.

Bu kurs İlkyardımda temel becerileri öğretir. - This course teaches basic skills in First Aid.

skill
kesp
skill
ustalık

Aleti ustalıkla idare etti. - He handled the tool skillfully.

skill
{i} kabiliyet
skill
{i} maharet

Çalışan bir adama yaşına göre değil maharetine göre ödeme yapılmalı. - A working man should be paid in proportion to his skill, not his age.

skill
{i} yetenek

İyi bir tercüman olmak için, sanırım Tom yeteneklerini biraz daha geliştirmeli. - To be a good translator, I think Tom needs to hone his skills a bit more.

Bir insan ne kadar çok yetenek öğrenirse, topluma o kadar daha çok katkıda bulunur. - The more skills one masters, the greater contribution one can make to society.

Английский Язык - Английский Язык
skill
to be knowing; to have understanding; to be dexterous in performance

    Расстановка переносов

    to be knowing; to have understanding; to be dex·ter·ous in per·for·mance

    Произношение

    Слово дня

    canard
Избранное