to be knowing, differ, signify

listen to the pronunciation of to be knowing, differ, signify
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to be knowing, differ, signify в Английский Язык Турецкий язык словарь

skill
{i} beceriklilik
skill
(Askeri) YETENEK, BECERİ, MELEKE, USTALIK
skill
el alışkanlığı
skill
vasıf
skill
hüner
skill
marifet
skill
beceri

Amerika'da iken İngilizce becerisini geliştirdi. - He developed his English skill while he was in America.

Tom bir fotoğrafçı olarak becerilerini geliştirmek istedi. - Tom wanted to hone his skills as a photographer.

skill
kesp
skill
ustalık

Aleti ustalıkla idare etti. - He handled the tool skillfully.

skill
{i} kabiliyet
skill
{i} maharet

Çalışan bir adama yaşına göre değil maharetine göre ödeme yapılmalı. - A working man should be paid in proportion to his skill, not his age.

skill
{i} yetenek

Bir insan ne kadar çok yetenek öğrenirse, topluma o kadar daha çok katkıda bulunur. - The more skills one masters, the greater contribution one can make to society.

Lisa o kadar yeteneklidir ki kendisi için vida ve benzeri küçük nesneleri bile yapabilir. - Lisa is so skillful that she can even make screws and similar small objects for herself.

Английский Язык - Английский Язык
{v} skill
to be knowing, differ, signify
Избранное