to be in sight, seem, look, answer

listen to the pronunciation of to be in sight, seem, look, answer
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to be in sight, seem, look, answer в Английский Язык Турецкий язык словарь

appear
ispatı vücut etmek
appear
{f} gibi gelmek
appear
peyda olmak
appear
{f} in (oyunda/filmde) oynamak; on (televizyon/radyo
appear
{f} (gazete, dergi v.b.'nde) çıkmak
appear
görün

Görünen o ki kız başarısız oldu. - She failed to appear.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

appear
türemek
appear
piyasaya çıkmak
appear
gibi görünmek
appear
var olmak
appear
izlenimini vermek
appear
gözükmek
appear
s_h.görün+e.belir
appear
bulunmak
to be in
olmak

Planında olmak istiyorum. - I want to be in your plan.

O, öğle yemeğinde zamanında olmak için babasına söz verdi. - She promised her father to be in time for lunch.

appear
gözük

O hiç gözükmedi, bu onu huzursuz etti. - He did not appear at all, which made her very uneasy.

Bu kaçınılmaz gibi gözüküyor. - This appears to have been inevitable.

appear
{f} belirmek, meydana çıkmak
appear
aşikâr olmak
appear
{f} ortaya çıkmak
appear
{f} gözükmek, görünmek
Английский Язык - Английский Язык
{v} appear
to be in sight, seem, look, answer
Избранное