to be in harmonious agreement

listen to the pronunciation of to be in harmonious agreement
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to be in harmonious agreement в Английский Язык Турецкий язык словарь

harmonize
uyum sağla
harmonize
uyum oluşturmak
harmonize
(with ile) uyum sağlamak
harmonize
ahenktarlaştırmak
harmonize
armonisini yapmak
harmonize
uyumlu olmak
harmonize
koşaştırmak
to be in
olmak

O, öğle yemeğinde zamanında olmak için babasına söz verdi. - She promised her father to be in time for lunch.

Planında olmak istiyorum. - I want to be in your plan.

harmonize
{f} müz. armonize etmek
harmonize
{f} uymak
harmonize
{f} akord etmek
harmonize
{f} uyum sağlamak
harmonize
bağdaş/bağdaştır
harmonize
{f} ahenkli olmak
Английский Язык - Английский Язык
harmonize
to be in harmonious agreement

  Расстановка переносов

  to be in har·mo·ni·ous A·gree·ment

  Турецкое произношение

  tı bi în härmōniıs ıgrimınt

  Произношение

  /tə bē ən härˈmōnēəs əˈgrēmənt/ /tə biː ɪn hɑːrˈmoʊniːəs əˈɡriːmənt/

  Слово дня

  footle
Избранное