to be impressed; to rest

listen to the pronunciation of to be impressed; to rest
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to be impressed; to rest в Английский Язык Турецкий язык словарь

impress
{f} iz bırakmak
impress
{f} etkilemek

Herkesi etkilemek istiyorum. - I want to impress everyone.

Tom babasını etkilemek için çok çalışıyor. - Tom has been trying hard to impress his father.

impress
{f} sıkıştırmak
impress
kafasına sokmak
impress
etkile

Sergi çok etkileyiciydi. - The exhibition was very impressive.

Adayı her ziyaret edişimde, doğanın güzelliğinden etkilendim. - Whenever I visited the island, I was impressed with the beauty of nature.

impress
tesir
impress
{f} basmak
impress
{f} zorlamak
impress
{f} aklına sokmak
impress
{f} (damga) basmak
impress
damga
impress
mühür
impress
zorla bahriye tayfası yapmak
impress
iz
impress
(fiil) etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak, basmak, damgalamak, sıkıştırmak, aklına sokmak, zorla askere almak, zorlamak, kamulaştırmak, el koymak
impress
istimlak impressment zorla alma
impress
x anlat/bas/hayran bırak
impress
{f} zorla askere almak
impress
{f} damgalamak
Английский Язык - Английский Язык
impress
to be impressed; to rest
Избранное