to be destroyed

listen to the pronunciation of to be destroyed
Английский Язык - Турецкий язык
yok olmak
telef olmak
bozulmak
destroyed
(Askeri) TAHRİP EDİLMİŞ: Kullanılacak durumda olmayacak şekilde hasar görmüş veya kullanılır hale getirilmesi imkansız olan hedefin durumu. Bunun bir bina olması durumunda ise bütün kirişler ve destekler imha olmuş ve geriye hurda olarak hiçbir şey kalmamıştır. Köprülerde ise bütün kirişler ve iskeleler imha olmuştur ve değiştirilmeleri gerekir
destroyed
harap olmuş
be destroyed
telef olmak
be destroyed
yok edilmek
be destroyed
yok olmak
destroyed
(Askeri,Kanun) tahrip edilmiş

Eve geldim ve her şeyi tahrip edilmiş buldum. - I came home and found everything destroyed.

Tom'un kumdan kalesi fırtına tarafından tahrip edilmişti. - Tom's sandcastle was destroyed by the storm.

destroyed
ortadan kalkmak
destroyed
imha edilmiş
destroyed
telef olmak
destroyed
yok olmak
destroyed
yıkılmak
destroyed
{s} berbat
destroyed
mahvolmak
destroyed
imha et(mek)
destroyed
tahrib
be destroyed
mahvolmak
destroyed
imha et

Tom, çocukların kum kalesini imha etti. - Tom destroyed the children's sand castle.

Mağazaları ve fabrikaları imha ettiler. - They destroyed stores and factories.

destroyed
tarafından yıkıldı

Köprü dev bir robot tarafından yıkıldı. - The bridge was destroyed by a giant robot.

Tom'un evi bir hortum tarafından yıkıldı. - Tom's house was destroyed by a tornado.

Английский Язык - Английский Язык

Определение to be destroyed в Английский Язык Английский Язык словарь

Destroyed
totalled
destroyed
past of destroy
destroyed
{s} ruined, demolished, damaged; ruined from a moral point of view, ruined or damaged from a physical point of view
destroyed
destroyed physically or morally
destroyed
spoiled or ruined or demolished; "war left many cities destroyed"; "Alzheimer's is responsible for her destroyed mind"
destroyed
totaled
to be destroyed

  Турецкое произношение

  tı bi dîstroyd

  Произношение

  /tə bē dəˈstroid/ /tə biː dɪˈstrɔɪd/

  Видео

  ... until those destroyed the combination of modern and traditional elements ...
  ... a major part of the city was destroyed by fire in nineteen twenty two ...

  Слово дня

  hemidemisemiquaver
Избранное