to be capable of; to permit; as, the words do not admit such a construction

listen to the pronunciation of to be capable of; to permit; as, the words do not admit such a construction
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to be capable of; to permit; as, the words do not admit such a construction в Английский Язык Турецкий язык словарь

admit
{f} içeri almak, almak; kabul etmek: They won't admit you. Seni içeri sokmazlar
admit
içeri al,kabul et
admit
girmesine müsaade etmek
admit
{f} içeri almak
admit
girme müsaadesi giriş hakkı
admit
admit içeri al/itiraf et
admit
(Kanun) ikrar etmek
admit
teslim etmek içeriye bırakmak
admit
müsaade etmek admit of imkân vermek admittance içeriye kabul
admit
içeri al

18 yaşın altındaki çocuklar içeri alınmazlar. - Children under 18 are not admitted.

admit
{f} almak
admit
itiraf etmek

İtiraf etmek o kadar zor değildi, değil mi? - That wasn't so hard to admit, was it?

Hatalı olduğunu itiraf etmek çok cesaret ister. - It takes a lot of courage to admit that you're wrong.

admit
girmesine izin vermek
admit
içeriye bırakmak
admit
içeriye almak
admit
izin vermek
admit
{f} kabul etmek

Tom'dan yardım isteme konusunda biraz tereddütlü olduğumu kabul etmek zorundayım. - I have to admit I'm a little hesitant about asking Tom for help.

Bizim müdür Bob'u okulumuza kabul etmek istiyordu. - Our principal wanted to admit Bob to our school.

admit
Girilmez
admit
{f} meydan vermek
Английский Язык - Английский Язык
admit
to be capable of; to permit; as, the words do not admit such a construction

    Расстановка переносов

    to be ca·pa·ble of; to permit; as, the words do not ad·mit such a con·struc·tion

    Произношение

    Слово дня

    gargoyle
Избранное