to be a competitor, oppose, emulate

listen to the pronunciation of to be a competitor, oppose, emulate
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to be a competitor, oppose, emulate в Английский Язык Турецкий язык словарь

rival
rakip

Bir zamanlar şampiyonluk için ona rakiptim. - I once rivaled him for the championship.

Rakip bir şirket tarafından Tom'un işine son verildi. - Tom was hired away by a rival company.

rival
{s} rakip olan; birbiriyle rekabet eden
rival
rakip olmak
rival
{f} rekabet et
rival
-e rakip olmak
rival
ile rekabet etmek
rival
{f} çekişmek
rival
{i} hasım
rival
geçmek için rekabet etmek
rival
{f} kadar ... olmak, ile rekabet etmek, ile aşık atmak: Its
rival
rakip ol

İyi kaliteli şarap söz konusu olduğunda hiçbir ülke Fransa'ya rakip olamaz. - When it comes to good quality wine, no country can rival France.

rival
{f} rekabet etmek
rival
{f} aşık atmak
rival
rivalryrekabet
rival
(sıfat) rakip
Английский Язык - Английский Язык
{v} rival
to be a competitor, oppose, emulate
Избранное