to awake, to rouse up, put in action

listen to the pronunciation of to awake, to rouse up, put in action
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to awake, to rouse up, put in action в Английский Язык Турецкий язык словарь

awaken
{f} uyandırmak
awaken
uyanmak
awaken
{f} gözü açılmak
awaken
awaken uyan/uyandır
awaken
{f} to -in farkına varmak
awaken
{f} ikaz etmek
awaken
{f} farkına varmak
Английский Язык - Английский Язык
{v} awaken
to awake, to rouse up, put in action
Избранное