to ask (about something)

listen to the pronunciation of to ask (about something)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to ask (about something) в Английский Язык Турецкий язык словарь

enquire
{f} sormak
inquire
akıl sormak
enquire
soruştur
inquire
sormak

Hizmetleriniz ve ücretleriniz hakkında soru sormak istiyorum. - I would like to inquire about your services and prices.

Onun sağlığını sormak için hastaneye gittim. - I went to the hospital to inquire after his health.

inquire
araştır

Konuyu araştıracağını söylüyor. - He says he will inquire into the matter.

inquire
bilgi al

Geçmiş deneyimleri hakkında bilgi aldılar. - They inquired about his past experience.

enquire
f., bak. inquire
enquire
{f} soru sormak
enquire
{f} soruşturmak
inquire
{f} soruşturmak

O, davayı soruşturmak için özel bir dedektif kiraladı. - She hired a private detective to inquire into the case.

inquire
{f} about -i sormak, ... hakkında bilgi almak istemek
inquire
inquiringlycevap beklercesine
inquire
inquire about hakkında sual sormak
inquire
{f} soru sormak

Hizmetleriniz ve ücretleriniz hakkında soru sormak istiyorum. - I would like to inquire about your services and prices.

inquire
{f} into hakkında soruşturma/tahkikat yapmak, soruşturma yaparak -i araştırmak. 3
inquire
tahkikat yapmak
inquire
inquire after bir kimsenin hal ve hatırını sormak
Английский Язык - Английский Язык
inquire
enquire
to ask (about something)
Избранное