to annex, as a benefice, to a spiritual corporation, as its property

listen to the pronunciation of to annex, as a benefice, to a spiritual corporation, as its property
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to annex, as a benefice, to a spiritual corporation, as its property в Английский Язык Турецкий язык словарь

appropriate
{f} özelleştirmek
appropriate
(Askeri) (BİLG. TERİMİ) - ÜST SINIR BELİRLEYEREK AYIRMAK; - ION: ÜST SINIRLI AYIRIM, UYGUN, İLGİLİ
appropriate
(fiil) kendine mâletmek, iç etmek, özelleştirmek, üstüne oturmak, el koymak; ayırmak
appropriate
{s} yakışık alır
appropriate
{f} üstüne oturmak
appropriate
uygun

Tom Mary'nin elbisesinin etkinlik için uygun olmadığını düşündü. - Tom thought Mary's dress wasn't appropriate for the occasion.

Tom Mary'nin giydiğinin resmî bir parti için uygun olmadığını düşünüyordu. - Tom thought what Mary was wearing wasn't appropriate for a formal party.

appropriate
çalmak
appropriate
özüne ayırmak
appropriate
{f} el koymak
appropriate
tahsis edilen
appropriate
{s} biçilmiş kaftan
appropriate
{f} ayırmak
appropriate
kendine ayırmak
appropriate
(Avrupa Birliği) uygun, münasip
appropriate
(sıfat) uygun, yerinde, yakışık alır, has, özgü, biçilmiş kaftan
appropriate
(Sosyoloji, Toplumbilim) sahiplenmek
appropriate
appropriately uygun bir şekil
appropriate
zimmetine geçir/ayır
appropriate
appropriateness uygunluk yerinde olu
Английский Язык - Английский Язык
appropriate
to annex, as a benefice, to a spiritual corporation, as its property

    Расстановка переносов

    to annex, as a benefice, to a spir·i·tu·al corporation, as its prop·er·ty

    Произношение

    Слово дня

    skulk
Избранное