to alter completely one's appearance

listen to the pronunciation of to alter completely one's appearance
Английский Язык - Турецкий язык
kılık değiştirmek
to alter completely one's appearance

  Расстановка переносов

  to al·ter com·plete·ly one's ap·pear·ance

  Турецкое произношение

  tı ôltır kımplitli wʌnz ıpîrıns

  Произношение

  /tə ˈôltər kəmˈplētlē ˈwənz əˈpərəns/ /tə ˈɔːltɜr kəmˈpliːtliː ˈwʌnz əˈpɪrəns/

  Слово дня

  annus mirabilis
Избранное