to affect (someone) strongly and often favourably

listen to the pronunciation of to affect (someone) strongly and often favourably
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to affect (someone) strongly and often favourably в Английский Язык Турецкий язык словарь

impress
{f} iz bırakmak
impress
{f} etkilemek

Seni etkilemek istiyordum. - I wanted to impress you.

Tom babasını etkilemek için çok çalışıyor. - Tom has been trying hard to impress his father.

impress
{f} sıkıştırmak
impress
kafasına sokmak
impress
etkile

Japon öğrencilerinin genel kültür bilgisinden etkilendim. - I was impressed by the general knowledge of Japanese students.

Adayı her ziyaret edişimde, doğanın güzelliğinden etkilendim. - Whenever I visited the island, I was impressed with the beauty of nature.

impress
tesir
impress
{f} basmak
impress
{f} zorlamak
impress
{f} aklına sokmak
impress
{f} (damga) basmak
impress
damga
impress
mühür
impress
zorla bahriye tayfası yapmak
impress
iz
impress
(fiil) etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak, basmak, damgalamak, sıkıştırmak, aklına sokmak, zorla askere almak, zorlamak, kamulaştırmak, el koymak
impress
istimlak impressment zorla alma
impress
x anlat/bas/hayran bırak
impress
{f} zorla askere almak
impress
{f} damgalamak
Английский Язык - Английский Язык
impress

You impressed me with your command of Urdu.

to affect (someone) strongly and often favourably

    Расстановка переносов

    to af·fect (someone) strongly and of·ten fa·vour·a·bly

    Произношение

    Слово дня

    misology
Избранное