to add nutrients or fertilizer to the soil; to fertilize

listen to the pronunciation of to add nutrients or fertilizer to the soil; to fertilize
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to add nutrients or fertilizer to the soil; to fertilize в Английский Язык Турецкий язык словарь

enrich
{f} zenginleştirmek

Herkes ne pahasına olursa olsun kendilerini zenginleştirmek istiyor, ne pahasına olursa olsun. - Everyone wants to enrich themselves, at any cost, no matter what the cost.

Biz kazanç için çalışmıyoruz diye yanıtladı tilki. Biz sadece başkalarını zenginleştirmek için çalışıyoruz. - We do not work for gain, answered the Fox. We work only to enrich others.

enrich
{f} güçlendirmek
enrich
yakıt
enrich
değerini artırmak
enrich
zenginleştir

Solucan gübresi sürekli olarak toprağı zenginleştirir. - Worm castings continually enrich the soil.

Herkes ne pahasına olursa olsun kendilerini zenginleştirmek istiyor, ne pahasına olursa olsun. - Everyone wants to enrich themselves, at any cost, no matter what the cost.

enrich
{f} zengin etmek
enrich
{f} süslemek
enrich
{f} yüceltmek
enrich
gübrelemek
enrich
{f} koyulaştırmak
enrich
toprağı daha bereketli hale getirmek
enrich
süslemek tezyin etmek
enrich
zenginleşme
enrich
besin değerini artırmak
enrich
{f} değer katmak
enrich
enrichmentzenginleştirme
Английский Язык - Английский Язык
enrich
to add nutrients or fertilizer to the soil; to fertilize

    Расстановка переносов

    to add nutrients or fer·ti·liz·er to the soil; to fer·ti·lize

    Произношение

    Слово дня

    flay
Избранное