to act in a manner dependent on luck

listen to the pronunciation of to act in a manner dependent on luck
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to act in a manner dependent on luck в Английский Язык Турецкий язык словарь

take one's chance
Risk almak, şansını denemek, şansını kullanmak, işi şansa bırakmamak
take one's chance
risk almak
take one's chance
işi şansa bırakmamak
take one's chance
şansını kullanmak
Английский Язык - Английский Язык
take one's chance
to act in a manner dependent on luck

  Расстановка переносов

  to act in a man·ner de·pend·ent on luck

  Турецкое произношение

  tı äkt în ı mänır dîpendınt ôn lʌk

  Произношение

  /tə ˈakt ən ə ˈmanər dəˈpendənt ˈôn ˈlək/ /tə ˈækt ɪn ə ˈmænɜr dɪˈpɛndənt ˈɔːn ˈlʌk/

  Слово дня

  agerasia
Избранное