to acknowledge or consider as something

listen to the pronunciation of to acknowledge or consider as something
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to acknowledge or consider as something в Английский Язык Турецкий язык словарь

recognize
tanımak

Satıcılar ve alıcılar anonimdir ve tanımak çok zordur. - Sellers and buyers are anonymous and very hard to recognize.

Tom Mary'yi oldukça iyi açıkladı, bu yüzden onu görünce onu tanımak kolaydı. - Tom described Mary quite well, so it was easy to recognize her when I saw her.

recognize
(Politika, Siyaset) teşhis etmek
recognize
{f} farkına varmak
recognize
{f} farketmek

Başkalarının hatalarını fark etmek kendi hatlarımızı farketmekten daha kolaydır. - It's easier to recognize other people's mistakes than our own.

recognize
{f} kabul etmek
recognise
f., İng., bak. recognize
recognise
(Ticaret) tahakkuk etmek
recognize
söz hakkı vermek
recognize
farkında olmak
recognize
haklı bulmak
recognize
{f} ayırt etmek
recognise
tanı

Bu resimdeki kişiyi tanıyabilir misin? - Can you recognise the person in this picture?

Ben kendi türümü tanıyabilirim. - I can recognise my own kind.

recognize
görmek
recognize
takdir etmek
recognize
farkına var

Başarısızlığının farkına varmalısın. - You must recognize your failure.

recognise
(Ticaret) gerçekleşmek
recognize
Anımsamak
recognize
(fiil) farketmek, farkına varmak, tanımak, onaylamak, ayırt etmek, kabul etmek, itiraf etmek, takdir etmek, söz hakkı tanımak
recognize
{f} söz hakkı tanımak
Английский Язык - Английский Язык
recognise
recognize
recognize
recognise
to acknowledge or consider as something

  Расстановка переносов

  to ac·knowl·edge or con·sid·er as some·thing

  Турецкое произношение

  tı äknälîc ır kınsîdır äz sʌmthîng

  Произношение

  /tə akˈnäləʤ ər kənˈsədər ˈaz ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /tə ækˈnɑːlɪʤ ɜr kənˈsɪdɜr ˈæz ˈsʌmθɪŋ/

  Слово дня

  credenza
Избранное