titreştirilince ana seslerden birini veren, u biçiminde, küçük bir çelik araç

listen to the pronunciation of titreştirilince ana seslerden birini veren, u biçiminde, küçük bir çelik araç
Турецкий язык - Турецкий язык
diyapazon
titreştirilince ana seslerden birini veren, u biçiminde, küçük bir çelik araç

    Расстановка переносов

    tit·reş·ti·ri·lin·ce a·na ses·ler·den bi·ri·ni ve·ren, u bi·çi·min·de, kü·çük bir çe·lik a·raç

    Произношение

    Слово дня

    psithurism
Избранное