tired, drained of energy, weak; expended, depleted (resources)

listen to the pronunciation of tired, drained of energy, weak; expended, depleted (resources)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение tired, drained of energy, weak; expended, depleted (resources) в Английский Язык Турецкий язык словарь

exhausted
{s} tükenmiş
exhausted
bitkin

O, eve vardığında bitkindi. - He was exhausted when he got home.

Yarışta koştuktan sonra bitkindim. - I was exhausted after running the race.

exhausted
(sıfat) tükenmiş, bitmiş, canı çıkmış, takâtsiz, bitkin, dermansız, turşu gibi, bezgin, bitap, halsiz
exhausted
çok yorgun

Tom çok yorgun gibi davranıyor. - Tom acts like he's exhausted.

Tom çok yorgun geldi. - Tom arrived exhausted.

exhausted
{s} bitmiş

Tom duvarın dibine yığıldı, bitmiş ve zavallı olarak. - Tom slumped against the wall, exhausted and miserable.

exhausted
komalık
exhausted
iflahı kesilmek
exhausted
imanı gevremek
exhausted
canı burnunda olmak
exhausted
tükenmiş (yorgun vb)
exhausted
bezmiş
exhausted
haşatı çıkmak
exhausted
cansız düşmek
exhausted
hoşaf gibi
exhausted
turşusu çıkmak
exhausted
helak olmak
exhausted
{s} yorgun, bitkin
exhausted
[adj] tükenmiş
exhausted
{s} bitap

Bir dakikadan daha az süre koştuktan sonra bitap düşerim. - I get exhausted after running for less than a minute.

Bitap düşmeden önce sadece bir dakikadan daha az süreyle koşabilirim. - I can only run for less than a minute before getting exhausted.

exhausted
{s} turşu gibi
Английский Язык - Английский Язык
{s} exhausted
tired, drained of energy, weak; expended, depleted (resources)
Избранное