thoughtful, prudent, moderate

listen to the pronunciation of thoughtful, prudent, moderate
Английский Язык - Турецкий язык

Определение thoughtful, prudent, moderate в Английский Язык Турецкий язык словарь

considerate
{s} düşünceli

Bay Yamada sekreterine doğum gününde bir buket çiçek gönderdiği için çok düşünceliydi. - It was very considerate of Mr. Yamada to send his secretary a bouquet of flowers on her birthday.

Tom oldukça düşünceli. - Tom is quite considerate.

considerate
hürmetkar

Tom çok hürmetkar, değil mi? - Tom is very considerate, isn't he?

Onlar çok hürmetkardı. - They were very considerate.

considerate
{s} düşünceli, saygılı, hürmetkâr
considerate
izan etmek
considerate
{s} anlayışlı

O başkalarına karşı anlayışlıdır. - She is considerate of others.

considerate
{s} saygılı

Yaşlılara karşı saygılı olmalıyız. - We should be considerate to the old.

Doris herkesin hislerine karşı saygılı. - Doris is considerate of everybody's feelings.

considerate
{s} nazik
Английский Язык - Английский Язык
{a} considerate
thoughtful, prudent, moderate
Избранное