thorough understanding

listen to the pronunciation of thorough understanding
Английский Язык - Турецкий язык

Определение thorough understanding в Английский Язык Турецкий язык словарь

comprehension
anlama

Ders kitabında her bölüm yaklaşık bir düzine anlama soruları tarafından takip edilir. - Each chapter in the textbook is followed by about a dozen comprehension questions.

Benim için, senin konuşman tamamen anlamanın ötesindedir. - For me, your speech is totally beyond comprehension.

comprehension
{i} kavrama
comprehension
(Tıp) Anlama yeteneği, idrak anlamları ve ilişkileri kavrayabilme
comprehension
{i} anlayış

Küresel bir anlayış sorunu var. - There is a global problem of comprehension.

comprehension
fehim
comprehension
{i} kavrayış

Bu test senin okuma kavrayışını ölçecek. - This test will gauge your reading comprehension.

comprehension
içlem
comprehension
(okulda) kavrama testi
comprehension
kavrama testi/anlama
comprehension
{i} akıl
comprehension
{i} idrak
comprehension
{i} kapsam
Английский Язык - Английский Язык
comprehension
thorough understanding

  Расстановка переносов

  Thor·ough un·der·stand·ing

  Турецкое произношение

  thırō ʌndırständîng

  Произношение

  /ˈᴛʜərō ˌəndərˈstandəɴɢ/ /ˈθɜroʊ ˌʌndɜrˈstændɪŋ/

  Слово дня

  stiggins
Избранное