therapist that rehabilitates using specific kinds of exercises and work

listen to the pronunciation of therapist that rehabilitates using specific kinds of exercises and work
Английский Язык - Турецкий язык

Определение therapist that rehabilitates using specific kinds of exercises and work в Английский Язык Турецкий язык словарь

occupational therapist
(Askeri) MEŞGULİYETLE TEDAVİ UZMANI: Kadın sıhhi uzmanlar sınıfına mensup kadın subay. Bu subay; meşguliyetle tedavi alanında ihtisas yapmış bir uzmandır
occupational therapist
(Askeri) meşguliyetle tedavi uzmanı
Английский Язык - Английский Язык
occupational therapist
therapist that rehabilitates using specific kinds of exercises and work

    Расстановка переносов

    the·ra·pist that rehabilitates us·ing spe·cif·ic kinds of exercises and work

    Произношение

    Слово дня

    clithridiate
Избранное